Mina tjänster

 

Mediala Privatsittningar:

Vid en privatsittning så arbetar jag som medium. Där jag förmedlar budskap från andekontakten till klienten.

Som medium så fungera jag som en ren och klar kanal som förmedlar det budskap som andekontkten vill framföra. Jag kan inte bestämma vem som ska komma igenom, utan kommer endast att förmedla det budskap som andekontakten vill visa eller säga. Vid vår första möte kommer jag att berätta mer om mina riktlinjer och hur jag arbetar som medium.

Jag siar inte eller pratar om guider eller änglar. Här arbetar jag endast med att förmedla budskap från andekontakten.

Jag som medium har tystnadsplikt.

En sittning tar ca 40 min.

Pris: 450 kr 

 

Healing:

 Jag arbetar med andlig healing.

Här fungerar jag  som en neutral kanal, ett redskap som förmedlar healingkraften till dig.

Detta är en ren och kärleksfull energi som ger dig precis vad du behöver just i nuet. Healing ger kroppen ett inre lugn, positiv energi och välmående och kan även påskynda kroppens egna läknings process. Den kan lösa upp blockeringar och ger klienten en känsla av harmoni och ett lugn. Jag arbetar i auran och kommer där med inte ha någon fysisk kontakt, där jag fungerar som är bara en neutral kanal som ger healing. Jag/healern kan inte bestämma vart healingenergin ska hamna utan den tar sig själv dit där den behövs oavsett om det är fysiskt eller mentalt.

 

Healingsessionen tar ca 40 minuter

Pris 450 kr 

 

Distanshealing:

Det finns även möjlighet att få distanshealing.

Vi kommer att ha telefonkontakt före och efter, där jag berättar hur vi går till väga. Även gällande distanshealing så fungerar jag som en neutral kanal, ett redskap som förmedlar healingkraften till dig.

 Healingsessionen tar ca 45 minuter med telefonsamtal före och efter. Tar ca 1 tim totalt.

Pris 480 kr 

 

Personlig guidad djup meditation:

Med en personlig guidad meditation så guidar och leder jag dig igenom hela meditationen och sedan samtalar vi om meditationen efter.

 

Meditationen stillar vårt sinne, våra tankar och vi vänder vår uppmärksamheten inåt. Vi ger oss tid att stanna upp i vardagen och lyssna på vår inre röst. Under meditationen låter vi  kroppen och sinnet slappna av och fullständigt vara i  nuet. Detta ger ny energi att ta med oss ut i vardagen. 

Meditation är en systematiskt använd psykisk och kroppslig teknik som innebär fokusering och koncentration kombinerad med avslappning. Det finns olika uttryck för vad som sker vid meditation, några av dem är bland annat "stilla begrundan" "att lyssna inåt". Ordet meditation kommer från latinets meditare, som betyder att föras mot mitten, mot centrum.

 

Efter själva meditationen så finns det utrymme och möjlighet till samtal där klienten själv väljer att dela sina upplevelser och känslor. En guidad meditation tar ca 60 min totalt.

Själva meditationen tar ca 30 minuter + samtal efter 30 minuter / 60 min. Pris: 500:-

Erbjudande om 3 stycken personligt guidade mediations gånger: 3 x 60 min /Pris: 1200:-

 

Samtal för kropp och själ:

Här får klienten utrymmer att ventilera och samtala. klienten väljer själv hur mycket och vad hon/han vill prata om. Vi inleder och avslutar med en lätt avslappningsövning. Här har själen och den inre rösten en chans att få plats och bli hörd. Efter åt så sammanfattar vi samtalet och klienten får ta med sig sina egna reflektioner och får även en avslappnings övning att öva på hemma. 

Samtal 1 tim. Pris 500:-

Erbjudande om 3 stycken samtalstillfällen : 3 x 60 min /Pris: 1200:-

 

Djurhealing & kommunikation: 

När det gäller djur så får man arbeta lite annorlunda. Djur kommunicerar ju inte som vi, men de känner och upplever saker och detta ger de till mig igenom ,bilder, kupplevelser och vissa känslor. Detta varierar från djur till djur, för alla är olika individer och alla har en unik personlighet. 

Här arbetar jag både i auran och med fysik beröring, beroende på situation och djur. 

Jag fungerar som en neutral kanal, ett redskap som förmedlar healingkraften till djuret.

Detta är en ren och kärleksfull energi som ger precis vad djuret behöver just i nuet. Healing ger kroppen ett inre lugn, positiv energi och välmående och kan även påskynda kroppens egna läknings process. Den kan lösa upp blockeringar och ger djuret en känsla av harmoni och ett lugn. Under processens gång så blir det en kommunikation mellan djuret och mig. Där jag får bilder och känslor till mig men jag förmedla även tillbaka,det som vill sägas mellan ägare och djur. Djur kommunicerar ju lite annorlunda än vad vi gör men de förmedlar mycket i bilder och översänder en känsla som de hade som jag sedan förmedlar. Vi kommer att pratas vid innan jag börjar där ni lite ytligt bara berättar lite om djuret. Men jag vill ha så lite information som möjligt för att kunna ge er en så klar kommunikation och bild som möjligt.

 Tiden kan variera men normalt så tar en healingsession 60 minuter. För jag vill nämligen ge djuret utrymme och tid för att känna in mig innan vi börjar. Jag arbetar ofta ensam med djuret men detta beror också lite på omständigheterna och på djuret. Men allt detta kommer vi att diskutera vid vårt första samtal och vid mötet hur jag kommer att gå till väga.

Pris: 600 kr Vid hembesök så tillkommer ev reskostnader/restid, detta enligt överenskommelser och beroende på restid.

 

Distanshealing/kommunikation/djur.

Det finns också möjlighet till distanshealing/kommunikation med ditt djur.

Där vi har telefonkontakt före och efter.   50 min.   Pris 480 kr

Distanshealing fungerar på nästan samma sätt som vid ett personligt möte, vi har samtal före och efter healingen. Där jag förmedlar det jag fick till mig via djuret. 

 

Bortsprunget djur:

Har ditt djur sprunngit bort kan man även här kommunicera med djuret och kalla hem det. Djuren ger mig bilder, känslor och visar mig saker som de ser och upplever. Alla idivider har sin egen lilla personlighet, detta varierar från djur till djur, för alla är olika individer och har en unik personlighet precis som vi människor har. 

Jag förmedlar all information som jag får till mig av djuret och kommer även att rita små bilder av det som jag får som jag sedan skickar.

Vid vårt första samtal så förklar jag hur jag arbetar.

 Vi har telefonkontakt före och efter. 50 min. 500 kr.

 

Psykometri:

 Vad är då psykometri?  Psykometri handlar om att ”läsa” energier.

Ett föremål innehåller ägarens aura och vibrationer. Man kan få fram information om både dåtid och nutid. Har föremålet haft flera ägare så innehåller föremålet flera personers vibrationer och en ”läsning av föremålet kan då vara förvirrande. Sedan det kommer vibrationer från olika ägare om så är faller att det är ett föremål har tillhört flera ägare. Psykometri är hjärna till hjärna/ information. Man arbetar inte med andevärlden här. Det personliga föremålet bär på minnet av ägaren. Föremål som tas från en plats där en viktig händelse inträffat (både negativa och positiva händelser) bär på minnet av vad som har hänt där. När man sedan håller i föremålet så överförs informationen till oss via känslor, bilder och ibland röster. Våra hjärnor är oändliga!

 

Så här jobbar jag när jag läser av ett föremål:

Jag får ett föremål av ägaren själv och jag vill inte ha någon information om föremålet eller personen innan. Jag läser inte av någon annans föremål i tredje part utan dennes tillåtelse. Endast av den som personligen äger föremålet. 

När jag fått föremålet så sitter jag med detta i lugn och ro för att tar in all information som föremålet ger mig. Sedan gör jag en avläsningsrapport en profilering av föremålets nuvarande ägare och sedan skriver jag ner detta. När jag är färdig så kontaktar jag ägaren för ett personligt överlämnande. Då ägaren även får sin rapport /sin profilering och sitt föremål. Jag kommer att berätta mer i detalj vid vårt första samtal och möte.

Pris: 500 Kr För en avläsning/profilering.

 

Husrening/avläsning:

Det kan hända ibland att man upplever att man inte är helt ensam i sitt hem och man kan då kan störas av av dessa energier på många olika sätt.

Men det är där jag kommer in och känner av platsen och läser av den. Jag jobbar då med olika energier som, platsminnen, familjedynamik och andar. Här förmedlar jag det jag får till mig och eventuellt utförs en rening eller en balansering av platsen.

 

När jag arbetar som undersökare/husrenare.

Innan och under undersökningen/besöket så vill jag inte ha någon som helst information om den aktivitet som pågått eller pågår. Jag vill själv känna av platsen och då jobbar jag med olika energier som familjedynamik, platsminnen och andar. Jag förmedlar allt jag får till mig och utför eventuellt en rening eller balanserar upp platsen. Avsikten med undersökningen är inte att ge råd eller ge privatakonsultation. Utan min avsikt med besöket är att bedöma situationen och om behov finns att utföra en rening av platsen/huset. Jag vill att denna överenskommelse skall signeras av de vuxna parter som är involverade/boende på plats och detta ska  sedan sändas till mig innan undersökningen. Detta för att skydda dig som klient men även mig som undersökare, så att det inte blir några missförstånd. Jag har tystnadsplikt som undersökare/medium angående det jag får till mig och upptäckter under undersökningen.

Under själva undersökningen/besöket är det vissa kriterier som jag ber er att möta:

 Jag kommer vid vårt första samtal förklara mer ingående hur jag går till väga samt mina riktlinjer.

 Pris: 500 Kr för en undersökning och husrensning är 1500:-

 

 

 Ni som bokar tid ska vara över 18 år.

 

Mina riktlinjer och hur jag arbetar kommer jag att förklara vid första telefonkontakten vi har men även vid vårt första möte.

 

 Jag tar inte emot klienter som är alkoholpåverkade eller påverkan av narkotika i någon form.

Jag önskar även att du som klient är öppen att tala om vid en bokning om du tar antidepressiva läkemedel. Detta beror på att jag ska kunna bedöma om en sittning eller en healing bör göras eller inte. 

 

                            Ni är hjärtligt välkomna!

 

 

 

 

Välkommen

Välkommen till www.sinnetlugnetskalla.n.nu.

 

Nyhetsbrev

Länkar


Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)